ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГ ЗАМІСТЬ ВЕТЕРАНА МОЖУТЬ ЧЛЕНИ ЙОГО РОДИНИ

ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГ ЗАМІСТЬ ВЕТЕРАНА МОЖУТЬ ЧЛЕНИ ЙОГО РОДИНИ

Зміни у призначенні пільг та визначенні права на житлові субсидії: ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГ ЗАМІСТЬ ВЕТЕРАНА МОЖУТЬ ЧЛЕНИ ЙОГО РОДИНИ Спрощено подання заяв на призначення пільги ветеранам і внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги, для інших категорій пільговиків. Згідно з чинним законодавством, для призначення пільг, особа що має на них право, мала особисто звернутись до уповноважених органів. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27 грудня 2023 року № 1395 «Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу». Основні положення цього порядку: З травня 2024 року, за потреби, подати заяву на призначення пільг замість ветерана можуть члени його родини (до них належать, зокрема, чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі). Замість існуючих двох окремих запроваджену єдину спрощену заяву – про взяття на облік, як пільговика,  і про надання пільг; Обсяг інформації, яку необхідно зазначати для призначення пільг, значно зменшився, адже опрацювання інформації, зазначеної у спрощеній заяві, здійснюється, зокрема, шляхом електронної інформаційної взаємодії між інформаційною системою Пенсійного фонду України та Єдиним державним реєстром ветеранів війни, інформаційною системою Пенсійного фонду України та Державним реєстром актів цивільного стану громадян через зіставлення інформації, зазначеної у спрощеній заяві, та інформації, отриманої від Мінветеранів, Мінюсту. У разі коли інформація, що надійшла з реєстрів, є некоректною/невідповідною або відсутня у реєстрах, така інформація може бути підтверджена особою ветерана війни або одним із членів його сім’ї шляхом надсилання сканованої копії підтвердних документів про себе та ветерана війни, або надання таких документів в паперовій формі з пред’явленням необхідних документів. Крім того, внесено зміни до Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117. Відтак, якщо пільговик із поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України, то для включення до Реєстру інформації про пільговика (крім педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості та селищах) законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, може подати територіальному органу Пенсійного фонду України заяву, копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком, або копії документів, що підтверджують законність представлення інтересів пільговика, а також копії документів, визначені абзацом першим цього пункту, що підтверджують право пільговика на пільги. ПРО ОКРЕМІ ЗМІНИ В НАДАННІ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2024 р. № 521 внесено зміни до постанови від 7 березня 2022 р. № 215, згідно з якою провадилися нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де органи соціального захисту населення, а згодом органи Пенсійного фонду України не мали можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування. Таким громадянам виплати забезпечувалися АТ «Ощадбанк» шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” та АТ КБ “ПриватБанк”. У відповідності до постанови №521 Пенсійний фонд України з червня 2024 року припиняє нарахування та виплату пільг і житлових субсидій, які надавалися згідно з цією постановою. Відтак, одержувачам пільг і житлових субсидій, на яких поширюється дія постанови №215, необхідно до 1 липня 2024 року звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України та подати заяви та/або інші документи, необхідні для встановлення права/продовження виплати пільг та житлових субсидій. У разі звернення одержувача пільг/житлових субсидій до територіального органу Пенсійного фонду України в установленому порядку і прийняття територіальним органом Пенсійного фонду України позитивного рішення за результатами розгляду поданих документів, нарахування та виплата пільг і житлової субсидії поновлюється відповідно до законодавства, що регламентує порядок їх надання, і проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України з місяця звернення особи. Одночасно впродовж травня-червня пенсійною службою вживаються заходи щодо індивідуального інформування таких осіб про зазначені обставини за допомогою всіх доступних засобів зв’язку. Водночас, зважаючи на реалії сьогодення і міграційні процеси, можуть мати місце випадки відсутності телефонного або іншого доступного засобу зв’язку з одержувачем пільг/житлової субсидії. Надання таким особам пільг і житлових субсидій відповідно до законодавства, що регламентує порядок їх надання, у разі позитивного рішення відновлюється з місяця припинення виплат у разі їх звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України до 1 жовтня 2024 року, в інших випадках — з місяця звернення. Крім того, передбачено, що донарахування житлових субсидій та пільг, не виплачених протягом лютого 2022 року - червня 2024 року згідно з постановою №215, проводиться територіальними органами Пенсійного фонду України за зверненням одержувача. Отже, просимо громадян, виплата житлових субсидій та пільг яким здійснювалася відповідно до постанови № 215, не зволікати і вчасно звернутися до найближчого сервісного центру з заявою і документами для розгляду питання щодо продовження відповідних виплат. ПОВЕРНЕННЯ СУМ НЕПРАВОМІРНО ОДЕРЖАНИХ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ Людина, яка звертається за житловою субсидією, бере на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи і майно, що визначають право на призначення житлової субсидії та її розмір. Переплата житлової субсидії – це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані особою без достатньої правової підстави. Надміру отримані кошти субсидії неодмінно доведеться повертати. Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги. Законодавство передбачає два випадки, коли надмірно переплачена субсидія має повернутися державі: – у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії; – громадянин не повідомив про обставини, які впливають на перегляд права на призначення допомоги чи її розміри, упродовж 30 календарних днів після їх появи. За наявності зазначених випадків, виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані суми житлової субсидії громадянин має повернути на рахунок Пенсійного фонду України за наступними реквізитами: Одержувач – Пенсійний фонд України ЄДРПОУ – 00035323 МФО – 300465 Рахунок – № UA313004650000000025608300598 відкритий в АТ “Державний ощадний банк України”. Якщо особа відмовляється добровільно повернути суму надміру виплаченої їй житлової субсидії, то питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку. У ЧЕРВНІ ПРАЦЮЮЧІ ПЕНСІОНЕРИ, ЯКІ НАБУЛИ ПРАВО НА ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ, ОТРИМАЮТЬ ПІДВИЩЕНІ ВИПЛАТИ З 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії. Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року. Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні. Перерахунок проведено без додаткового звернення. Уже в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці. ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКИМ ВІДМОВЛЕНО У ПРИЗНАЧЕННІ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З НАЯВНІСТЮ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ Особам, яким відмовлено у призначенні субсидії на наступний період у зв’язку з наявністю простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), для одержання виплат потрібно документально підтвердити сплату заборгованості або укласти договір про її реструктуризацію, або заборгованість, яку споживач не визнає, оскаржити в судовому порядку. Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то на підставі наданих документів житлову субсидію призначать з 1 травня 2024 року (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848). Довідково Питання причин виникнення / порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами – надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.

Про реалізацію експериментального проєкту із запровадження мобільної бригади для надання соціальної послуги життєстійкості.

Про реалізацію експериментального проєкту із запровадження мобільної бригади для надання соціальної послуги життєстійкості.

Центр надання адміністративних послуг «Дія Центр» Кам'янецької сільської ради інформує: З метою зниження загального рівня стресу і тривожності, формування навичок першої психологічної допомоги близьким, навчання стресостійкості та попередження психологічної травматизації внутрішньо переміщених осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або належать до вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, цивільного населення, яке постраждало від війни в нашій області започатковано реалізацію експериментального проєкту із запровадження мобільної бригади для надання соціальної послуги життєстійкості в територіальних громадах. Проєкт започатковано Департаментом соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) за сприяння БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РОКАДА». Реалізація проєкту відбуватиметься шляхом здійснення виїзних відвідувань територіальних громад мобільною бригадою життєстійкості, зокрема із залученням психолога, соціального менеджера, фахівця із соціальної роботи, а також до мобільної бригади долучатимуться фахівці Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат та управлінь соціального захисту населення районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) щодо питань призначення та виплати державних соціальних допомог. Враховуючи зазначене, доводимо до відома жителів громади, щодо експериментального проєкту та просимо залучення зацікавлених осіб в отриманні відповідних послуг. Виїзд мобільною бригадою здійснюватиметься згідно графіку на 5-й тиждень червня (конкретно дату та годину буде уточнено та повідомлено).

Про робочу зустріч між БФ "Право на захист" та ЦНАП "Дія Центр" Кам'янецької сільської ради

Про робочу зустріч між БФ "Право на захист" та ЦНАП "Дія Центр" Кам'янецької сільської ради

Між представниками благодійного фонду «Право на захист» та представниками Центру надання адміністративних послуг «Дія Центр» Кам'янецької сільської ради відбувалась робоча зустріч з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни. Зокрема, йшлося про можливість отримання компенсації за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, про зміни до Постанови КМУ від 20.03.2024 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» та про створення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Центр надання адміністративних послуг «Дія Центр» Кам'янецької сільської ради висловлює слова щирої вдячності представниками благодійного фонду «Право на захист» за небайдуже ставлення до проблем людей, які постраждали від війни, а також за можливість проговорити зміни в чинному законодавстві з питань надання допомог внутрішньо переміщеним особам. Безоплатна гаряча лінія БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»: + 380 99 507 50 90; + 380 68 507 50 90; + 380 93 507 50 90.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить – 2 920 грн.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить – 2 920 грн.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить – 2 920 грн. на дітей до 6 років – 2 563 грн; на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн; для працездатних осіб – 3 028 грн; для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн. З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становить: у місячному розмірі: з 1 січня – 7 100 грн, з 1 квітня – 8 000 грн; у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 грн, з 1 квітня – 48 грн

для ВПО

для ВПО

https://rada.info/upload/users_files/04418340/4c1a860de2b7c584dc8d322dd890ae89.pdf

До уваги ВПО! Центр надання адміністративних послуг «Дія Центр» Кам’янецької сільської ради  доводить до відома мешканців громади про зміни, які відбулися в чинному законодавстві:

До уваги ВПО! Центр надання адміністративних послуг «Дія Центр» Кам’янецької сільської ради доводить до відома мешканців громади про зміни, які відбулися в чинному законодавстві:

Урядом 26 січня 2024 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб” задля підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема сімей, в яких є особи, які потребують продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Щодо допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам: Постановою передбачено: автоматичне продовження до 1 березня 2024 року (без додаткового звернення) виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у яких у січні 2024 року закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги; можливість подання заяви на продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам вже починаючи з 1 лютого 2024 року. Таким чином, особам, які відповідають критеріям Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709), які звернуться з особисто поданою заявою у лютому - березні 2024 року, така допомога призначатиметься починаючи з 1 березня 2024 року. Автоматично з 1 березня 2024 року продовжуються виплати для таких категорій внутрішньо переміщених осіб: для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність); • осіб з інвалідністю I чи II групи, дитині з інвалідністю віком до 18 років, дитині, хворій на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні, церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність; • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькам - вихователям і прийомним батькам. У разі коли особі не було продовжено виплату допомоги автоматично, але вона належить до зазначених вище категорій осіб, їй може бути призначено допомогу за заявою. Іншим членам сім’ї виплата допомоги може бути продовжена на підставі подання заяви на призначення допомоги. Постановою визначено термін “непрацююча працездатна особа”, що означає особу, яка досягла 18-річного віку та за станом здоров’я здатна до трудової діяльності і не працює, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю, не здобуває освіту за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” особами працездатного віку вважаються особи, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку. На підставі подання заяви допомога продовжуватиметься: для непрацюючих осіб працездатного віку, які здійснюють догляд за дитиною до 14 років, для сімей у яких, виховується троє і більше дітей віком до 18 років, всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах та: фактичним місцем проживання (перебування) такої сім’ї є території, на яких ведуться бойові дії або території можливих бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), території активних бойових дій, включеної до переліку територій; або сім’я проживає на території, для якої визначена дата завершення бойових дій, включеної до переліку територій, та території, що не включеній до переліку територій, але у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти, що розташовані на території територіальної громади, на якій проживає така сім’я, відсутні місця або навчання проводиться он-лайн (повністю або частково). Для такої сім’ї допомога призначається, якщо відомості про відсутність місць у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти або про те, що навчання в таких закладах проводиться в режимі он-лайн (повністю або частково (гібридному форматі), отримані шляхом інформаційної взаємодії між органами соціального захисту населення та органів управління у сфері освіти. У разі відсутності інформаційної взаємодії уповноважена особа, яка звернулася за призначенням допомоги на сім’ю, надає підтвердний документ щодо відсутності місця у закладі дошкільної освіти та/або закладі загальної середньої освіти для влаштування дитини або щодо проведення навчання в таких закладах в режимі он-лайн (повністю або частково). Звертаємо увагу, що у випадках, коли інформація (про відсутність місць у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти або про гібридне навчання, а саме в режимі он-лайн (повністю або частково)) може бути одержана органом соціального захисту населення із загальнодоступних джерел - підтвердний документ не вимагається (наприклад - накази, рішення органів місцевого самоврядування). Якщо непрацююча особа працездатного віку зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, і при цьому у сім’ї діти навчаються он-лайн, такій сім’ї допомога призначається без додаткових документів. для сімей у складі якої є: непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася; діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та/або навчаються у закладах загальної середньої освіти, та/або діти, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. якщо у складі сім’ї є особа, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально. коли у складі сім’ї є працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, зокрема, які протягом попередніх шести місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа — підприємець та розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного. В усіх зазначених вище випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа внутрішньо переміщених осіб у такій сім’ї з урахуванням норми, що інші непрацюючі працездатні особи із складу сім’ї (крім одного отримувача допомоги) зобов’язані зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або розпочати діяльність відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”. У разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які впливають на припинення права отримання допомоги. Прийняті зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. При зверненні за призначенням допомоги внутрішньо переміщені особи мають бути обов’язково попереджені щодо необхідності виконання вищезазначених умов. Слід зазначити, що виплата допомоги також призначатиметься на другий шестимісячний період на підставі подання заяви на призначення допомоги: малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника за заявою особи, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах, за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення, або особи, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування, або особи, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування); вагітній жінці після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, яких віднесено до I—IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), що підтверджується інформацією про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність та пологи” або довідкою лікувально-профілактичного закладу встановленого зразка. Перевірка інформації про сформований медичний висновок проводиться з використанням Порталу Дія згідно з Порядком ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ від 18 вересня 2020 р. № 2136; особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та / або отримують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” або Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю І та ІІ групи), якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги.”; Звертаємо увагу, що під час подання заяви внутрішньо переміщена особа або уповноважена особа має заповнити опитувальник щодо потреби (чи відсутності потреби) у послузі з догляду за дитиною „муніципальна няня” (за формою, що додається). Своїм підписом внутрішньо переміщена особа або уповноважена особа підтверджуватиме також, що вона ознайомлена з умовами, визначеними Порядком № 332, а саме: щодо обов’язку зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або розпочати діяльність відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”; що у разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які впливають на припинення права отримання допомоги. Також зазначаємо, що згідно з Постановою № 94, внутрішньо переміщені особи, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або яких було знято з обліку як внутрішньо переміщених осіб через те, що такі особи повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, та яких повторно взято на облік як внутрішньо переміщених осіб, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Пунктом 24 Порядку № 332 також передбачена необхідність повідомлення уповноважену особу або отримувача про підстави відмови у призначенні/ продовженні виплати допомоги та порядок оскарження рішення. Додатково повідомляємо, що у разі, якщо особа повідомляє, що вона не проживає разом із чоловіком (дружиною) та не пов’язана з ним / з нею спільним побутом (що підтверджено документально або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України - наприклад: довідкою (або акт) від органів місцевого самоврядування, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-експлуатаційної контори) у таких випадках до складу сім’ї включаються тільки ті особи, які спільно проживають.